2Led2018

Online videa

V první polovině roku 2017 byly vytvořeny pracovní verze prvních dvou videí – Tutoriál a Sebepoznání. Obě videa byla rozeslána partnerům k připomínkám. Videa o poznávání světa a dovednostech změny byla zpracována v říjnu.

V současnosti je video Sebepoznání dostupné na YouTube, zatímco ostatní videa procházejí testováním a hodnocením v partnerských institucích souběžně s pilotingem u cílových skupin.

Příprava IO5 Audiovizuální výukové scénáře byla odvislá od dokončení pracovních verzí ostatních ovýstupů, zejména IO1 a IO2. Během první poloviny roku byly vytvořeny scénáře pro první dvě videa. Video 1 bylo představeno na projektovém meetingu v Lisabonu, video 2 bylo dokončeno krátce poté.

Během letních měsíců pokračovaly práce na scénářích k videím 3 a 4 – Poznání světa a Dovednost a během srpna byly oba scénáře schváleny partnery projektu. Obě videa byla následně natočena v říjnu. Z testování a pilotingu bude získána zpětná vazba, jejíž zhodnocení plánujeme na listopad 2017. Poslední video – propagační – bude zpracováno v roce 2018.