22Říj2018

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE L2W

Mezinárodní konference Live2Work: Zvyšování šancí pro úspěšnou integraci osob v situaci profesní zranitelnosti

Datum: 11. - 12. ledna 2019
Místo konání: Katolická univerzita v Portugalsku, Lisabon

Registrace na mezinárodní konferenci L2W

Registrace na konferenci byla ukončena.

Představení

CÍLE
 • Vzdělávání osob pracujících s osobami v situaci profesní zranitelnosti (mentoři, poradci, trenéři) v podpoře tvorby životního projektu
 • Prezentace a diseminace inovativních metod a nástrojů
 • Prezentace vývoje a konečných výstupů projektu
 • Diseminace výstupů projektu
TÉMATA KONFERENCE
 • Zranitelnost (osobní, sociální, profesní)
 • Životní projekty (vzdělávací a profesní projekty)
 • Migrace a uprchlíci
 • Multikulturalita a interkulturalita
 • Inkluze
 • Rovnost, sociální spravedlnost a sociální změna
 • Trénink personálu v intervenci pro dosažení životní/kariérní (vzdělávací/profesní) změny
CÍLOVÁ SKUPINA
 • Vědečtí a výzkumní pracovníci
 • Vzdělávací sektor (psychologové, sociální pracovníci, učitelé, trenéři)
 • Studenti
 • Političtí představitelé
 • Organizace sociální podpory
 • Nestátní neziskové organizace
REGISTRACE

Bez poplatku za registraci.

Registrovaný účastník obdrží:

 • jmenovku
 • konferenční tašku
 • certifikát o účasti jako autor prezentace (posteru) nebo jako účastník;
 • občerstvení
 • program konference (tištěná verze)
 • E-book – abstrakty příspěvků
VÝZVA K PODÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Typy akceptovaných příspěvků: Postery

Oficiální jazyky konference jsou PORTUGALŠTINA a ANGLIČTINA

Všechny abstrakty musejí být předloženy v PORTUGALŠTINĚ nebo ANGLIČTINĚ

POSTERY

Tento typ příspěvku může obsahovat:

 • Ověřený teoretický nebo empirický výzkum s odpovídajícími výsledky nebo zprávou;
 • Nový vývoj v dané tematice, s využitím kvantitativních nebo kvalitativních metod

Návrhy příspěvků musí obsahovat (Formulář abstraktu: stáhněte zde)

 • Název (max. 15 slov);
 • Hlavní text (max. 300 slov);
 • Klíčová slova (max. 5)
KONEČNÁ PUBLIKACE PŘÍSPĚVKU

Všechny zaregistrované příspěvky budou publikovány v konferenčním sborníku.

 • Předložení finální verze příspěvku: do 21.12.2018
 • Formulář pro plný text příspěvku (stáhněte zde)

Příspěvky musí představovat originální, dosud nepublikované poznatky v oboru. Všechny příspěvky budou posouzeny Vědeckou komisí.

INSTRUKCE PRO PREZENTUJÍCÍ
 • Prezentující připraví obsah na poster o formátu A0 portrét (zhruba 84 x 115 cm);
 • Zvolené písmo a grafika by měly být dobře viditelné z určité vzdálenosti;
 • Prezentující předloží dobře označené postery na recepci při registraci na konferenci.
PŘEDSEDA KONFERENCE A PROGRAMU
 • Joana Carneiro Pinto, Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Católica Portuguesa (FCH-UCP)
 • Helena Rebelo Pinto, Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Católica Portuguesa (FCH-UCP)
VĚDECKÁ KOMISE
 • Angelica Bucur (ALBCONSEIL)
 • Cecilia Leboeuf (Coneqt)
 • Helena Rebelo Pinto (FCH-UCP)
 • Joana Carneiro Pinto (FCH-UCP)
 • Mette Holm Harrsen (MYO – Mind Your Organization)

Důležité termíny

 • 30.11.2018

  Podání příspěvku (jen postery)

 • 7.12.2018

  Oznámení autorům

 • 21.12.2018

  Registrace autorů

 • 21.12.2018

  Registrace návštěvníků

 • 11.1.2019 - 12.1.2019

  Konference

Předběžný program

Pátek, 11. ledna

8.30 - 9.00
Registrace účastníků

9.00 - 9.30
Zahájení konference

Prof. Dr. Nelson Ribeiro - FCH-UCP
Dr. Sérgio Cintra - SCML
Prof. Helena Rebelo Pinto – FCH-UCP
Dra. Nuno Tomás - IEFP

9.45 - 10.45
Panel L2W: Zvyšování šancí pro úspěšnou integraci osob v situaci profesní zranitelnosti – prezentace čtyř výstupů z L2W

Prof. Dr. Joana Carneiro Pinto - FCH-UCP
Dr. Mette Holm Harrsen - MYO
Dr. Cecilia Leboeuf - CONEQT
Moderátor: Dr. Ana Cecília Cameira - CEFC-SCML

10.45 - 11.15
Coffee break
Postery / Místnost výstupů L2W

11.15 - 12.00
Panel 2: Situace profesní zranitelnosti – role instituce - "Nikdo nezůstane pozadu"

Prof. Dr. Rui Marques - IPAV
Prof. Dr. Ana Cláudia Valente - ANQEP
Moderátor: Prof. Dr. Helena Rebelo Pinto - FCH-UCP

12.45 - 14.30
Přestávka na oběd

14.30 - 15.00
Panel 3: Zvyšování šancí pro úspěšnou integraci osob v situaci profesní zranitelnosti – prezentace dvou výstupů z L2W

Ing. Michal Šidlo - ARTEVIO
Mgr. Vladimír Vaďura, Ph.D. - PELICAN
Moderátor: Dr. Rui Silva - IPAV

15.00 - 16.30
Panel 4: Multikulturalita, inkluze, sociální spravedlnost

Prof. Dr. Pedro Góis - Coimbra University
Dr. Eugénia Quaresma - Portuguese Catholic Migrations Services
Maria Helena Antunes - AidLearn
Moderátor: Prof. Dr. Francisco Branco – FCH-UCP

16.30 - 17.00
Coffee break
Postery / Místnost výstupů L2W

16.30 - 17.30
Panel 5: Evropské projekty – spolupráce v oblasti inovací a výměny osvědčených postupů

Dr. Bernard Hugonnier - OECD
Dr. Rui Gato - ERASMUS+
Moderátor: Prof. Augusta Gaspar – FCH-UCP

17.45 - 18.15
Ukončení programu

Prof. Dr. Joana Carneiro Pinto - FCH-UCP
Dr. Angelica Bucur - Live2Work Quality Assurance Partners

Sobota, 12. ledna

9.00 - 13.00
Workshop

Mé hodnoty - obrázkové karty - Dr. Ana Azeiteiro
Silné stránky - Solitaire - Dr. Ana Azeiteiro
Definice budoucí kariérní cesty - Prof. Dr. Joana Carneiro Pinto

Strom kompetencí - Dr. Mariana Baptista
Diamant - Pozitivní zaměření - Dr. Mette Holm Harrsen
Mé cíle - model SMARTE - Dr. Maria Manuel Sousa

ORGANIZAČNÍ KOMISE

 • SCML

  • Ana Cecília Cameira (CEFC-SCML)
  • Ana Azeiteiro (CEFC-SCML)

 • ucp

  • Helena Rebelo Pinto (FCH-UCP)
  • Joana Carneiro Pinto (FCH-UCP)

 • alb

  • Angelica Bucur (ALB CONSEIL)

 • ipav

  • Mónica Rocha e Melo (IPAV)
  • Rui Silva (IPAV)

 • coneqt

  • Cecilia Leboeuf (Coneqt)

 • myo

  • Mette Holm Harrsen (MYO – Mind Your Organization)

 • Artevio

  • Michal Sidlo (Artevio)
  • Veronika Skubalova (Artevio)

 • pelican

  • Dasa Pelikanova (Spolek Pelican)
  • Vladimir Vadura (Spolek Pelican)

SECRETARIÁT

Rosário Lopes: rlopes@ucp.pt z CRC-W (Católica Research Center for Psychological, Family and Social Well-being)

MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE

Katolická univerzita v Portugalsku
Palma de Cima
1649-023 Lisabon
Portugalsko

Otevřít Google mapu

O UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

Universidade Católica Portuguesa je společenství akademických pracovníků, které se snaží hájit a rozvíjet poznání a kulturní dědictví člověka prostřednictvím výzkumu, výuky a souvisejících služeb. Jedná se o významné akademické pracoviště v rámci Portugalska, charakteristické následováním křesťanské vize člověka a přispívající specifickým výzkumem ve všech oblastech poznání. UCP je vnímáno portugalským státem jako svobodná, autonomní univerzitní instituce veřejné služby. Od založení v roce 1967 dosáhlo významného pokroku ve zlepšování vyššího vzdělávání v Portugalsku. Výuka na UCP – která udělila vysokoškolský titul přes 44 000 studentů v uplynulých 49 letech – kombinuje akademický výzkum s humánním poselstvím.

Odkaz: www.ucp.pt