PARTNEŘI PROJEKTU

images
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Portugalsko

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa je soukromá společnost, která humanitárním způsobem usiluje o cíle sociální akce, poskytnutí zdravotnictví, vzdělání, kultury, a prosazování kvalitního života, především ku prospěchu osob s větší potřebou ochrany.

Personál zapojený do tohoto projektu má zkušenosti týkající se intervenování se sociálně vyloučenými dospělými. SCML momentálně vyvíjí artikulované strategie v tomto poli, kombinuje práci v rámci školy či profesní orientace, profesního tréninku, a mimo jiné kooperuje s místními sítěmi zaměstnání. SCML je zodpovědná za intervenci sociální akce v Lisabonu, nahrazení sociální bezpečnosti, řízení integračních projektů a alokaci sociální podpory.

images
Coneqt
Dánsko

Coneqt je inovací ve vzdělávání SME, která se snaží vytvořit most mezi vzděláním a světem práce. Hlavními zájmy společnosti jsou inovace ve vzdělávání, vývoj učebních materiálů ve spojení s rozvojem „měkkých“ dovedností, učební metodologie, vývoj materiálů a on-line výuka (MOODLE), inovace a interkulturní porozumění. Coneqt spolupracuje s množstvím organizací v Dánsku a EU. Od městských úřadů, úřadů práce a škol, po soukromé organizace zajímající se o integraci migrantů a uprchlíků.

V rámci projektu Live 2 work bude Coneqt zodpovědný za vytváření struktury a rámce pro pilotní kurzy, testování materiálů a příruček a přijímání feedbacku pro nezbytné změny obsahu. Coneqt bude taktéž zodpovědný za vytvoření průvodce kurzem pro učitele, trenéry a další vykonavatele, kteří pak budou schopni organizovat tréninkové kurzy pro své kolegy.

images
Spolek PELICAN
Česká republika

Spolek PELICAN je neziskové sdružení působící v oblasti vzdělávání a kultury. Je založen na přesvědčení, že způsob, jak zlepšit kvalitu vzdělávání je zvýšit povědomí veřejnosti o současných trendech v oblasti vzdělávání a podporovat jejich provádění na všech úrovních vzdělávacích organizací. Naším posláním je sloužit potřebám studentů a vzdělávací komunity podporováním, spoluprací a partnerstvím s místními, regionálními a státními neziskovými organizacemi a poskytovat kvalitní produkty, programy a profesionální služby.

V rámci projektu Lve2Work bude PELICAN zodpovědný za rozvoj digitální výuky bohaté na multimédia, a vývoj výukových materiálů, jako jsou tréninková videa a ochutnávky z dalších výstupů projektu. PELICAN bude také zodpovědný za organizaci 3. výukové události, zaměřené na zlepšování a diseminaci výstupů k cílovým skupinám v České republice,

images
ARTEVIO
Česká republika

Artevio Marketing bylo založeno v roce 2015 bývalými zaměstnanci podniku Agentura 3 Styl a specializuje se na komplexní webová řešení, šitá na míru potřebám klienta. Hlavním cílem Artevio je poskytovat komplexní mix služeb internetových technologií a marketingu. Díky podrobnému výzkumu v oblasti Open Source platforem a zejména platformy WordPress, který byl v posledních 3 letech vykonán současnými zaměstnanci Artevio, můžeme nyní nabídnout řešení na míru pro každý projekt, s minimálními dodatečnými náklady. Druhá doména Artevio je Open Source programování, ve kterém může také nabídnout značné zkušenosti.

images
UCP
Universidade Catolica Portuguesa

Universidade Católica Portuguesa (UCP) je akademická komunita, která, dle ideálů preciznosti a dokonalosti své vědecké, vzdělávací a pedagogické činnosti, přispívá k ochraně a rozvoji člověka a jeho kulturního dědictví. V tomto smyslu připravuje své studenty pro náročnou společnost, která hledá vážné a eticky dobře vyškolené profesionály, tím že nabízí školení, které, kromě toho že zprostředkovává studentům dovednosti pro vstup na trh práce, vybízí k rozvoji kritického a reflexního, kreativního a podnikavého ducha, který je nezbytný pro skutečné pochopení jevů, nad kterými společnost debatuje na začátku tisíciletí. UCP byla aktivně zapojena do programu celoživotního vzdělávání a projektů Erasmus+. Lidé zapojení do tohoto projektu budou Profesorka Helena Rebelo Pinto a Profesorka Joana Carneiro Pinto.

images
MYO Mette Holm Harrsen
Dánsko

MYO je organizace poskytující odborné konzultace, podporující firmy a jednotlivce v provozování úspěšných procesů změny. Těžištěm MYO je organizační vývoj, projektování a poradenství, individuální i skupinové školení kariérního samořízení, a na míru šité programy pro osobní rozvoj.

MYO založila Mette Holm Harrsen, která pracuje s výzkumnými přístupy založenými na pozitivní psychologii, psychoterapii, teorii organizace a metodologií založených na teorii učení, pro podporu schopnosti změny v lidech a organizacích.

Mette Holm Harrsen má 20 let zkušeností se spoluprací s partnery z různých odvětví, vývojem a ulehčování tréninkových kurzů, semináři ve společnostech pro různé cílové skupiny, např. znalostní pracovníci, magisterští studenti, mezinárodní absolventi, různé kulturní skupiny zranitelných lidí, kteří jsou v riziku, že budou vyloučeny z trhu práce.

Jako partner v Live2Work je MYO odpovědná za uvedení teorie do praxe při vytváření toolboxu a za dodávání pedagogického přístupu, který umožňuje využití nástrojů jednoduchým způsobem. Společně s partnery v projektu Live2Work bude MYO podporovat integraci různých výstupů a bude trénovat školitele.

Cílem MYO je mít význam pro lidi a společnost - s ambicemi dát poznatky do praxe, za účelem vytváření inovací a podpory rozmanitosti ve společnosti.

images
ALB Conseil
Francie

Poradenská společnost ALB Conseil, založená v roce 2011 v Paříži, se specializuje na monitorování, hodnocení kvality a hodnocení inovačních vzdělávacích projektů se zaměřením na projekty financované EU. Filozofií firmy je prokázat účinné zlepšení projektu prostřednictvím monitorovacích aktivit a zabezpečením kvality.

Základní odborné znalosti: plánování, monitorovací a vyhodnocovací strategie; vzdělávání založené na informačních a komunikačních technologiích, včetně MOOC, celoživotní vzdělávání, prosazování rovných příležitostí v profesním i osobním životě; Inovativní cesty a nové trendy ve vzdělávání, sloužící k lepšímu zapojení mladých a dospělých studentů, včetně neformálního a interkulturního vzdělávání.

Úspěšně jsme doprovázeli projekty LLP a Erasmus+, dotované EU, jako externí hodnotitelé. Vzhledem k jejich vynikajícím výsledkům, několik z nich vyhrálo evropské a národní ocenění za inovaci kreativity ve vzdělání (Německo, Malta, Portugalsko, Velká Británie), nebo byly zahrnuty do evropského kompendia osvědčených postupů.

images
IPAV
Portugalsko

IPAV-INSTITUTO PADRE ANTÓNIO VIEIRA je neziskové občanské sdružení, uznávané jako soukromá asociace sociální podpory a nevládní rozvojová organizace. Jeho cílem je reflexe, vzdělávání a činnost v podpoře lidské důstojnosti, sociální solidarity, udržitelnosti, vývoje, rozmanitosti a dialogu mezi civilizacemi či kulturami. Působí tak, že vyvíjí a zajišťuje řízení projektů sociálních inovací, které poskytují řešení nevyřešených sociálních potřeb na národní i mezinárodní úrovni, zejména podporou dětí a mládeže, rodin, sociální či komunitní integrace, ochranou občanů ve stáří či invalidů a působením ve všech situacích, kdy je potřeba, či jsou sníženy prostředky na obživu.