Projekt

Zvyšování šancí pro úspěšnou integraci lidí v situacích profesní zranitelnosti.

L2W je strategické partnerství pod klíčovým bodem 2 programu Erasmus+, který se zaměřuje na kooperaci, inovaci a výměnu osvědčených praxí mezi těmito čtyřmi zeměmi

Flag of Czech Republic

Česká republika

Flag of Denmark

Dánsko

Flag of France

Francie

Flag of Portugal

Portugalsko

zaměřující se na mladé dospělé (18 – 30 let, včetně migrantů a uprchlíků) s nízkou kvalifikací v situacích profesní zranitelnosti.

cíle

Projekt poskytuje inovativní a snadno použitelné pedagogické zdroje pro všechny pracující přímo s mladými dospělými v situacích profesní zranitelnosti, včetně migrantů a uprchlíků.

Cíle projektu, při rozeznávání cílových skupin, jsou zprostředkovat poradce, trenéry a mentory se znalostmi, zkušenostmi a strategiemi potřebnými k propagaci a podpoře vytváření a vývoje životních projektů. Hlavními výstupy projektu bude teoretický manuál, průvodce kurzem a toolbox vědeckých a profesionálních údajů

Charakteristické rysy

1

Praktické návrhy pro rozmanité skupiny lidí s podobnými potřebami

2

Může být užit rozličnými institucemi a uživateli

3

Poskytuje přehledný a stěžejní soubor aktivit, které utváří toolbox, umožňující flexibilní užití

4

Nástroje, které mohou být snadno a úsporně implementovány konečnými uživateli pro splnění potřeb cílových skupin

5

Podporuje diseminaci všech vlastních částí skrze několik on-line platforem a média.

cílové skupiny

Mladí dospělí (18 – 30 let)
Mladí dospělí (18 – 30 let)

Nezaměstnaní mladí dospělí v profesně zranitelné situaci způsobené mezerou mezi kvalifikacemi a dovednostmi, a potřebami pracovního trhu
Nezaměstnaní mladí dospělí v profesně zranitelné situaci způsobené mezerou mezi kvalifikacemi a dovednostmi, a potřebami pracovního trhu

Migranti a uprchlíci
Migranti a uprchlíci

KONEČNÍ UŽIVATELÉ

Koneční uživatelé jsou ti, kteří pracují přímo s cílovými skupinami:

Trenéři
Rádci
Mentoři

JAK

Projekt vyvine manuál, průvodce kurzem a toolbox pro konečné uživatele. Tyto nástroje budou podporovat vývoj „měkkých“ dovedností po celou dobu procesu změny účastníků

Tyto metody, strategie a materiály obsahují:

 • -  teorie založené na výzkumech z odvětví profesní psychologie a metod z pozitivní a kognitivní psychologie
 • - nástroje pro budování síly charakteru, vnímání vlastní účinnosti, psychické odolnosti, motivace, kompetencí ve flexibilním a kreativním myšlení, řešení problémů, podnikatelských dovedností a podporování získávání světových znalostí pro průzkum a objevování potencionálních profesních drah
1

VÝSTUP

Teoretický manuál

2

VÝSTUP

On-line toolbox užívaný při tréninkových sezeních

3

VÝSTUP

Průvodce kurzem (třídenní tréninkový kurz)

4

VÝSTUP

Piloting a odborná příprava

5

VÝSTUP

On-line audiovizuální scénáře

6

VÝSTUP

On-line platforma zdrojů

AKCE projektu

 • ŘÍJEN 2016

  Počáteční projektová schůze
  Portugalsko

 • leden 2017

  Společný tréninkový workshop – psychologické a projektové nástroje
  Dánsko

 • Červen 2017

  Projektová schůze -řízení kvality
  Portugalsko

 • Září 2017

  Tréninkové akce odborné přípravy
  Portugalsko, Dánsko, Česká republikac

 • Prosinec 2017

  Skupinové akce - workshopy
  Portugalsko, Dánsko, Česká republika

 • Květen 2018

  Společný tréninkový workshop - On-line Platforma
  Česká republika

 • Leden 2019

  Finální konference
  Portugalsko

SLEDUJTE NÁS

Chcete vědět více?

Odebírejte náš newsletter aby vám neunikli žádné důležité novinky o projektu a pozvánky na akce
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Blog