2jan2018

Online videoer

Under projektets første fase, arbejdede det Tjekkiske team på at udarbejde de første versioner af projektets videoer; Tutorial og Self Knowledge. Disse to videoer er blevet sendt ud til konsortiet for at modtage kommentarer og feedback. Vores videoer om world knowledge og transition skills blev filmet i oktober 2017.

Efter feedback og tilpasningsperioden, blev de færdige videoer rettet og tilpasset, og derefter uploadet på Youtube. Nogle videoer er stadig ved at blive tilrettet efter feedback fra pilot workshops.

Forberedelserne til det Intellektuelle Output (IO5) har taget en del af vores tid, da det først og fremmest har beroet på færdiggørelsen af IO1 og IO2. Under projektets første år blev vores videoer om world knowledge og transition skills filmet. Den første video blev præsenteret til konsortiet under projektmødet i Lissabon i juni 2017. Og ikke ret længe derefter, blev næste video klar til feedback.

Under sommeren arbejdede teamet videre med de resterende videoer, som nu er ved at blive tilpasset og klippet til, før udgivelsen på projektets hjemmeside. En PR video vil blive klargjort i starten af 2018.