PROJEKT

Øget muligheder for ledige unge voksnes på arbejdsmarkedet.

L2W er et strategisk partnerskab (Key Action 2) under Erasmus+ for samarbejde om innovation og udveksling af god praksis, der omfatter fire lande:

Flag of Czech Republic

Tjekkiet

Flag of Denmark

Danmark

Flag of France

Frankrig

Flag of Portugal

Portugal

Projektets målgruppe er unge ledige voksne mellem 18 og 30 år, herunder migranter og flygtninge, der befinder sig i en arbejdsmæssig sårbar situation.

FORMÅL

Projektet tilbyder innovative og let anvendelige pædagogiske redskaber til fagpersoner, der arbejder direkte med unge voksne i arbejdsmæssige sårbare situationer, herunder migranter og flygtninge.

Med udgangspunkt i målgruppernes særlige kendetegn, er projektets formål at tilbyde vejledere, undervisere og mentorer: viden, kompetencer og redskaber til at igangsætte fremme og støtte udvikling af livsforandrende projekter hos målgruppen.

Projektet vil tilbyde en teoretisk manual, en guide til kompetenceudvikling og en 'værktøjskasse' med videnskabelige og arbejdsrelevante redskaber.

SÆRLIGE KENDETEGN

1

Praktisk tilbud til en mangfoldig gruppe af mennesker med lignende behov

2

Kan anvendes af en bred vifte institutioner og fagpersoner

3

En værktøjskasse, bestående af velorganiserede aktiviteter og grundlæggende strategier, til fleksibel brug i praksis

4

Redskaber, der let kan tages i brug af de undervisere, der arbejder med målgruppen

5

Produkter og materialer formidles via flere online platforme og medier

MÅLGRUPPER

Unge voksne (18-30 år)
Unge voksne (18-30 år)

Ledige unge voksne, som står i en arbejdsmæssig sårbar situation, grundet gabet mellem deres faglige kvalifikationer og personlige kompetencer, og de krav der efterspørges på arbejdsmarkedet.
Ledige unge voksne, som står i en arbejdsmæssig sårbar situation

Migranter og flygtninge
Migranter og flygtninge

SLUTBRUGERE

Slutbrugerne i projektet, er fagfolk som arbejder direkte med målgrupperne. F.eks.:

Vejledere
Undervisere
Mentorer

HVORDAN

Projektets vil udvikle en manual, en guide til kompetenceudvikling og en værktøjskasse til fagfolk. Værktøjerne har til formål at fremme og udvikle deltagernes personlige kompetencer gennem deres forandringsproces

Metoderne, strategierne og materialerne:

 • - bygger på forskningsbaserede teorier fra erhvervsrettet psykologi samt metoder fra positiv-og kognitiv psykologi
 • - inkluderer værktøjer til opbygge karakter styrke, troen på egen handleevne, resiliens, motivation, kompetencer i kreativ og fleksibel tænkning, problemløsnings- og entreprenørskabsfærdigheder samt at opnå viden om egen ageren i omverden, i forhold til at undersøge og finde potentielle karriereveje
1

OUTPUT

Teoretisk manual til udvikling af livsfærdigheder hos unge voksne

2

OUTPUT

Online værktøjskasse til brug i undervisnings- og vejledningsforløb

3

OUTPUT

Guide til 3 dages kompetence-udviklingskurser til medarbejdere

4

OUTPUT

Gratis pilot kurser til professionelle, der arbejder med målgruppen

5

OUTPUT

Online audiovisuelle lærings-scenarier

6

OUTPUT

Online ressource platform

PROJEKTETS EVENTS

 • OKTOBER 2016

  Projekt Kick Off Møde
  Portugal

 • JANUAR 2017

  Intern kompetenceudviklingsworkshop psykologiske- og projektværktøjer
  Danmark

 • JUNI 2017

  Projekt Møde QM
  Portugal

 • SEPTEMBER 2017

  Kompetenceudviklingsevents
  Portugal, Danmark, Tjekkiet

 • DECEMBER 2017

  Multiplikator Events – Workshops
  Portugal, Danmark, Tjekkiet

 • MAJ 2018

  Intern kompetenceudviklingsworkshop – Online Platform
  Tjekkiet

 • JANUAR 2019

  Afsluttende Konference
  Portugal

Follow us

GET INVITED!

Subscribe to our mailing list to receive all important project news and invitations
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Blog